Kategoriat
Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki koskee kaikkia sellaisia osakeyhtiöitä, jotka on rekisteröity Suomen lain mukaisesti asunto-osakeyhtiönä. Asunto-osakeyhtiön toimintaa määritellään sekä asunto-osakeyhtiölaissa että yhtiöjärjestyksessä.  Asunto-osakeyhtiölaki määrää keskeiset reunaehdot asunto-osakeyhtiön toiminnalle. Laissa säädetään myös taloyhtiön ja osakkeenomistajan keskeisistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä tilanteista, joissa yhtiöjärjestys voi poiketa laista.  Asunto-osakeyhtiölain olennaisin periaate on yhdenvertaisuusperiaate, joka tarkoittaa, että yhtiökokous, hallitus eikä isännöitsijä saa päättää tai tehdä sellaista päätöstä, mikä tuottaa […]

Kategoriat
Asunto-osakeyhtiölaki Asunto-osakeyhtiön asiakirjat Kunnossapitovastuu Lunastuslauseke Vastikeperusteet Yhtiöjärjestys Yhtiövastike

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on yksi merkittävimmistä lakisääteisistä asunto-osakeyhtiön asiakirjoista. Jokaisella asunto-osakeyhtiöllä on yhtiöjärjestys, jossa määritellään sääntöjä erilaisiin tilanteisiin, kuten taloyhtiön ja osakkaiden vastuu, hallituksen jäsenten lukumäärä sekä velvollisuudet ja oikeudet.   Yhtiöjärjestys hyväksytään yhtiökokouksessa ja se rekisteröidään välittömästi kaupparekisteriin. Osakkeenomistajat voivat muuttaa yhtiöjärjestystä laissa säädetyin edellytyksin. Yhtiöjärjestyksen minimivaatimukset säädetään asunto-osakeyhtiölaissa eikä yhtiöjärjestys saa olla lain vastainen.  Asuntokaupoissa yhtiöjärjestys on luettava huolellisesti, koska se sisältää taloyhtiön toimintaohjeet muun muassa siitä, miten yhtiössä tehdään päätöksiä, millaisia […]