Asuntokauppa

Ostotarjous voidaan tehdä kirjallisesti tai suullisesti. On suositeltavaa tehdä ostotarjous aina kirjallisesti.

Ostotarjoukseen on hyvä sisällyttää seuraavat ehdot:

 • myyntikohde
 • kauppahinta
 • omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen
 • tarjouksen voimassaoloaika
 • myyjän ja ostajan henkilötiedot
 • kauppahinnan maksutapa
 • muut mahdolliset ehdot

Ostotarjous voidaan tehdä myös ehdollisena.

Asunto-osakekaupoissa tehty ostotarjous sisältää useimmiten ostotarjouksen voimassaoloajan, jonka aikana tarjous on voimassa. Ostotarjous raukeaa määräajan umpeuduttua, jollei siihen ole annettu hyväksyvää vastausta.

Mikäli tarjouksessa ei ole voimassaoloaikaa, sen katsotaan olevan voimassa kohtuullisen ajan. Suullisesti tehtyyn ostotarjoukseen on annettava hyväksyvä vastaus heti, ellei tarjouksen tekijä ole asettanut tarjoukselle voimassaoloaikaa.

Tarjouksen hyväksyminen määräajan umpeuduttua katsotaan uudeksi, vastauksen antajan tarjoukseksi.

Asuntokaupoissa suullinen tarjous on sitova. Jos asunnosta tehdään suullisesti tarjous, on siihen annettava välittömästi hyväksyvä vastaus, ellei tarjouksen tekijä ole asettanut tarjoukselle erillistä aikaa. Hyväksytty suullinen tarjous tarkoittaa myyjän ja ostajan välistä yksityisoikeudellista sopimusta. Tarjous katsotaan rauenneeksi ilman välitöntä hyväksyvää vastausta.

Jos asuntokaupoista syntyy sopimus suullisella tarjouksella, se sitoo molempia osapuolia. Suullisen sopimuksen nojalla asuntokauppa on voitava saattaa päätökseen. Jos toinen osapuoli rikkoo sitovaa sopimusta, voidaan sopimuksen rikkoneelta osapuolelta vaatia korvauksia tuomioistuimessa.

Asuntokauppoja tehtäessä ostotarjouksen tekeminen kirjallisesti on suositeltavaa.

Asuntokaupat voidaan toteuttaa valtakirjalla. Asunto voidaan myydä tai ostaa valtakirjalla.

Valtakirjassa tulee määritellä valtuutuksen rajat tarkasti. Valtakirjan laatija eli valtuuttaja määrää valtakirjaan valtuutuksen kestosta, kohteesta ja myynnin ehdoista.

Valtakirjan sisällön ei tarvitse olla yksityiskohtainen, sillä joidenkin yksityiskohtien esilletuominen valtakirjassa saattaa olla asunnon oston tai myynnin kannalta epätarkoituksenmukaista, esimerkiksi kauppahinnan ylä- tai alarajan mainitseminen.

Valtuutettu antaa valtakirjan osapuolelle asunto-osakekauppojen yhteydessä osoittaakseen kelpoisuutensa. Valtuuttaja voi antaa valtuutuksen myös suullisesti asunto-osakekaupassa.

Asunto-osakkeen kauppakirja on tehtävä kirjallisesti. Asunto-osakekaupat voidaan tehdä myös digitaalisesti, jolloin kiinteistönvälittäjä hoitaa dokumentit sähköiseen muotoon ja paperit allekirjoitetaan verkkopankkitunnuksien avulla.

Kauppakirjan tekee usein myyjä. Kiinteistövälittäjä tekee yleensä kauppakirjan, mikäli asunto-osakekaupoissa on käytetty kiinteistönvälittäjää.

Asuntokaupan ehtoja sovittaessa kaikki yksityiskohdat on muistettava sisällyttää kauppakirjaan. Mitään ei kannata jättää suullisen sopimuksen varaan.

Asunto-osakkeen kauppakirjaan tulisi merkitä seuraavat tiedot:

 • Kaupan kohde (yhtiön nimi, osakkaiden numerot, osoite, pinta-ala, huoneluku)
 • Kaupan osapuolet
 • Kauppahinta ja maksutapa
 • Omistusoikeuden siirtyminen
 • Hallintaoikeuden siirtyminen
 • Kauppahinnan vakuus
 • Ostajalle annetut tiedot ja asiakirjat
 • Kaupan ehdot
 • Veroseuraamukset
 • Allekirjoitukset

Kauppakirjamalliin on koottu keskeiset sovittavat tiedot.

Vaihtele sisältöä

Asunnon tiedot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Vaihtele sisältöä
Vaihtele sisältöä

Kuntotarkastus

Kuntotarkastuksen teettäminen ennen kauppaa ei ole pakollista, mutta suositeltavaa.

Myyjä, ostaja tai välittäjä voi olla kuntotarkastuksen tilaajana.

Kuntotarkastus turvaa myyjän tiedonantovelvollisuutta, mutta ei koskaan vapauta myyjää vastuusta. Kuntotarkastus on keino selvittää asunnon yleiskuntoa ja riskikohtia.

Asuntokauppariidat koskevat usein piileviä virheitä. On huomioitava, että kuntotarkastus ei tuo esiin piileviä virheitä. Piilevistä virheistä vastaa aina myyjä, vaikka kuntotarkastus olisi tehty.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Vaihtele sisältöä

Vakuudet

Tyypillisesti ennen asuntokauppaa varmistetaan siitä, että kaupan kohteeseen otetaan kotivakuutukset, jotka korvaavat äkillisiä ja ennakoimattomia vahinkoja. Kotivakuutuksessa ei aina ole oikeusturvavakuutusta, vaan se pitää aina erikseen tarkistaa.

Oikeusturvavakuutus on vahinkovakuutus, jolla korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikulut riita-asioissa. Oikeusturvavakuutusta voidaan myös laajentaa niin, että se kattaa myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut siltä varalta, että häviää jutun.

Asunnon mahdollisia piilovirheitä varten voi hakea piilovirhevakuutusta. Piilovirhevakuutus on käytetyn asunnon myyjälle annettava vapaaehtoinen vakuutus ennen kauppaa. Piilovirhevakuutus suojaa sekä myyjää että ostajaa.

Rakennevirhevakuutus eli suorituskyvyttömyysvakuutus on asuntokauppalakiin perustuva perustajaosakkaan vastuulle kuuluva pakollinen vakuutus. Tällä suojataan ostajia uudiskohteissa urakoitsijan maksukyvyttömyyttä vastaan.

Oikeusturvavakuutus on vakuutus, jonka tarkoituksena on korvata riita-asioissa asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat lakimiesavun käyttämisestä.

Usein oikeusturvavakuutus myydään kotivakuutuksen liitännäisenä, mutta ei kaikissa tapauksissa. Sen takia on varmistettava, onko oikeusturvavakuutus olemassa ja millaiset ehdot siinä on.

Vakuutus on oltava voimassa jo kaupantekohetkellä, jotta sitä voidaan hyödyntää.

Kaupanteko ja sen jälkeen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kiinteistövälittäjä

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Vaihtele sisältöä

Verotus ja laina

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Vaihtele sisältöä

Asuntokaupan virheet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Vaihtele sisältöä