Kiinteistökauppa

Asuntokauppa voi olla kiinteistökauppa tai asunto-osakkeen kauppa. Kiinteistökauppa tarkoittaa sitä että, ostetaan maata joko rakentamattomana tai sillä olevine rakennuksineen ja kaikkine sen päällä olevine laitteineen. Kiinteistökauppa tarkoittaa kiinteistörekisteriin merkityn kiinteistön ostamista, jolloin tärkeä seikka on sen kiinteistötunnus  (esimerkiksi 40-333-45-5 tai muu vastaava).

Kiinteistökaupalla voidaan käsittää seuraavia kauppoja:

1. Ostetaan määräosa siten, että kahdesta omistajasta toinen heistä myy omistamansa osuuden joko kokonaan tai osan osuudestaan toiselle.

2. Ostetaan määräala siten, että ostetaan tietty kaupassa määritelty maanpinnan osa, esimerkiksi niemenkärki kiinteistöstä. Tämä täytyy erottaa omaksi kiinteistöksi kiinteistörekisteriin.

3. Kiinteistökauppa voi tarkoittaa monia muitakin kiinteistöluovutuksia, esimerkiksi yhteisalueosuuden luovutusta sekä vuokratontin eli vuokraoikeuden luovutusta.

Kiinteistön vaihto, lahjoitus ja testamentti

Kiinteistö voidaan myös vaihtaa, lahjoittaa ja testamentata tai se voi myös siirtyä avioerossa osituksessa tai perinnönjaossa.

Kiinteistökauppaan sovellettava laki

Kiinteistökauppaa säätelee maakaari (540/1995). Kiinteistökauppa on määrämuotoinen oikeustoimi eli kauppakirja tai muu luovusasiakirja on tehtävä kirjallisesti ja tietyin minimiehdoin.

Kiinteistökaupassa on käytettävä kaupanvahvistajaa tai vaihtoehtoisesti se on tehtävä sähköisesti Maanmittauslaitoksen kiinteistövaihdantapalvelun kautta.