Kategoriat
Asuntokaupan virhetyypit Asuntokauppalaki Laatuvirhe Myyjän oikeudet Myyjän velvollisuudet Oikeudellinen virhe Ostajan oikeudet Ostajan velvollisuudet Piilevä virhe Salainen virhe Taloudellinen virhe

Asuntokauppalaki

Asuntokauppojen yhteydessä on hyvä tutustua asuntokauppalakiin.    Asuntokauppalaki koskee asunto-osakkeiden kauppaa, ja lakia sovelletaan asunto-osakkeisiin ja kiinteistöyhtiön osakkeisiin, mikäli ne oikeuttavat asunnon hallintaan. Laissa säädetään erikseen käytetyn ja uuden asunnon kaupasta.  Lakia sovelletaan myös osaomistusasuntojen sekä loma-asuntojen kauppaa, mutta lakia ei sovelleta sellaisten asunto-osakkeiden kaupassa, jotka oikeuttavat hallitsemaan vain autotallia, varastotilaa tai liikehuoneistoa.  Asuntokauppalaki määrittää sekä myyjän että ostajan oikeuksia ja […]