Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki koskee kaikkia sellaisia osakeyhtiöitä, jotka on rekisteröity Suomen lain mukaisesti asunto-osakeyhtiönä. Asunto-osakeyhtiön toimintaa määritellään sekä asunto-osakeyhtiölaissa että yhtiöjärjestyksessä. 

Asunto-osakeyhtiölaki määrää keskeiset reunaehdot asunto-osakeyhtiön toiminnalle. Laissa säädetään myös taloyhtiön ja osakkeenomistajan keskeisistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä tilanteista, joissa yhtiöjärjestys voi poiketa laista. 

Asunto-osakeyhtiölain olennaisin periaate on yhdenvertaisuusperiaate, joka tarkoittaa, että yhtiökokous, hallitus eikä isännöitsijä saa päättää tai tehdä sellaista päätöstä, mikä tuottaa jollekin osakkaalle etua toisen osakkaan kustannuksella. 

Keskeiset kunnossapitovastuun määräykset löytyvät asunto-osakeyhtiölain neljännestä luvusta. Yhtiön rakennuksen ja muiden tilojen kunnossapitovastuu jaetaan osakkeenomistajien ja taloyhtiön kesken, jollei yhtiösopimuksella määrätä toisin.